Firma Usługi Kontakt

O Firmie

Biuro świadczy kompleksowe usługi księgowe od 2009 r. na podstawie uprawnień Właściciela Biura, który posiada tytuł Biegłego Rewidenta i jest wpisany na listę w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod nr 9378. Dyplom Biegłego Rewidenta uzyskany w 1999 roku uprawnia również do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zatrudnieni w Biurze pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości i rachunkowości, w tym w zakresie rozliczeń płacowych. Profesjonalnie współpracują ze Zleceniodawcami Biura, bieżąco informując ich o wynikach prowadzonej działalności, przekazują swoje uwagi do dostarczanej dokumentacji i możliwości rozliczenia podatkowego. im zakresie.

Aktualności